Привет,
намирате се в личното пространство на Таничка. Това е огледално копие на разхвърляната ми глава