Привет,
намирате се в личното пространство на Таничка. Това е огледално копие на разхвърляната ми глава

петък, юли 31, 2009

Мъртвите не са под земята
те са в дърветата, които шумолят,
те са в горите, които стенат,
те са във водата, която тече,
те са във водата, която спи,
те са в колибата, те са в тълпата,
мъртвите не са мъртви.
Тези, които са умрели, никога не са далече,
те са в гърдите на жената,
те са в детето, което плаче и в огъня, който пламти.
Мъртвите не са под земята, те са в огъня, който гасне,
те са в тревата, която тихичко плаче,
те са в скалите, които хленчат,
те са в горите, те са в къщата,
те не са мъртви.

Когато мойте прадеди говорят за Създателя, те казват: " Той е с нас... Ние спим с него, ние ловуваме с него. Ние танцуваме с него".

Франсис Нагеда