Привет,
намирате се в личното пространство на Таничка. Това е огледално копие на разхвърляната ми глава

събота, юни 08, 2013

-Прави каквото искаш!
- Страх ме е от Нищото
- То не съществува!
- Тогава какво има после?
- Навсякъде само бъдеще.